POSTANOWIENIA OGÓLNE   

 1. Projekt jest organizowany pod nazwą “ID COVER ARTIST”.
 2. Organizatorem projektu jest ID Records z siedzibą przy Ul. Bułgarskiej 69/73 w Poznaniu, NIP 7792280153. Koordynatorem projektu jest Marcelina Baranowska.
 3. Projekt rozpocznie się 27.03.2023r., na instagramie ID Records (@idrecordspl). Projekt będzie realizowany do czasu aktywnego zainteresowania nim Uczestników jak i Artystów w formie cyklicznej tj. w chwili zakończenia jednej edycji rozpoczyna się od razu kolejna. Cykl ten trwać będzie do odwołania przez Organizatora.
 4. Niektóre działania Projektu mogą być też wspierane przez aktywności i treści publikowane na grupie Muzykalni na Facebooku, a także inne profile social media oraz strony internetowe należące do ID Records.
 5. Celem konkursu jest promocja wokalistów w szerszej grupie odbiorców, dotarcie do większego grona fanów, którzy będą wspierać danego artystę oraz zwiększenie grupy fanów dla każdego Uczestnika projektu. Wsparcie fanów jest nieodłącznym elementem w muzycznej karierze każdego artysty, który chce osiągnąć duże sukcesy w branży muzycznej.  
 6. Kolejna edycja konkursu następuje co 2 tygodnie jeśli liczba zgłoszeń Artystów ID Records jest nie mniejsza niż 5. W przeciwnym wypadku kolejna edycja może zostać opóźniona, jednak Organizator dołoży wszelkich starań aby opóźnienie to było jak najkrótsze.

UCZESTNICY PROJEKTU KONKURSOWEGO

 1. Uczestnikami projektu mogą być Artyści współpracujący z ID records oraz dowolni chętni wokaliści z całej Polski. 
 2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie
  1.  jako Artysta ID Records jest nagranie własnego utworu, który był wydany przez ID Records w okresie od lipca 2022r. do dnia aktualnego i nagranie coveru utworu – Piosenki Tygodnia – zgodnie z zasadami opisanymi poniżej oraz członkostwo w grupie MUZYKALNI na Facebooku .
  2. jako Artysta spoza ID Records jest nagranie coveru utworu – Piosenki Tygodnia – zgodnie z zasadami opisanymi poniżej oraz członkostwo w grupie MUZYKALNI na Facebooku.

ZASADY I PRZEBIEG PROJEKTU KONKURSOWEGO

 1. Projekt konkursowy składa się z 2 etapów. 

Etap nr 1a: wybór piosenki tygodnia – etap prezentacji. Do Bitwy o Piosenkę Tygodnia kwalifikuje się utwory, które osiągną największy i możliwie zbliżony wynik w głosowaniu widzów na instagramie ID Records tj. spośród kandydujących piosenek uzyska najlepsze stosunki % głosów TAK względem NIE w głosowaniu. O wyniku nie przesądza LICZBA głosów a różnica między głosami na TAK / NIE względem wszystkich oddanych głosów na dane nagranie) .

Etap nr 1b: wybór piosenki tygodnia – etap bitwy . Piosenką tygodnia ostatecznie zostaje ta, która wygra Bitwę w głosowaniu widzów na instagramie ID Records, tj. uzyska największą liczbę glosów.

 1. Chętny Artysta współpracujący z ID Records nagrywa ok. 30 sekundowy fragment, który jeszcze nie miał premiery ale został już udostępniony w dystrybucji i ma tzw. link pre-save lub miał premierę w okresie od lipca 2022r. do dnia aktualnego.  Utwór musi być nagrany przez wokalistę na żywo do telefonu, bez udziału wtyczek do edycji wokalu, w jak najlepszy jakościowo sposób do oryginalnego podkładu instrumentalnego utworu lub instrumentów na żywo, dopuszczalne są też nagrania a’capella.
 2. Artysta zgłasza nagrany fragment do projektu wysyłając go na adres mailowy demo@idrecords.pl. Artysta ma czas na wysłanie nagrania utworu najpóźniej do środy 14:00 co 2 tygodnie mając na uwadze, że im wcześniej wyśle, tym ma więcej czasu na zdobycie zainteresowania widzów jego muzyką, gdyż nawet nagrania, na ktore zakończyło się głosowanie będą dostępne w tzw. wyróżnionej relacji (highlight) – w “kółeczku” na instagramie @idrecordspl przez cały czas prezentacji nagrań-kandydatów. 
 3. Organizator systematycznie udostępnia fragmenty utworów na instagramie ID Records od poniedziałku do środy – w tym czasie widzowie mają możliwość zagłosowania na utwór oraz zapoznanie się z nim (jeśli jeszcze go nie znają), który w następnym tygodniu ma zostać Piosenką Tygodnia. Dzięki temu będą nagrywać ją zarówno Artyści ID Records, jak i wokaliści z całej Polski. Organizator dodatkowo udostępnia wszystkie nagrania kandydatów w wyróżnionej relacji (tj.  highlight) – w tzw. “kółeczku” aby dotarcie do nich wszystkich  było możliwie łatwe, w tym do tych nagrań, na które  głosowanie się już zakończyło.
 4. Organizator zlicza głosy w oparciu o stosunek % głosów na TAK względem NIE w głosowaniu i w czwartek ogłasza bitwę między piosenkami, które zdobyły najlepszy wynik w oparciu o w/w kryteria wg widzów. W bitwie decydująca jest suma głosów – widz nie wybiera opcji TAK / NIE na każdego kandydata, tylko wybiera konkretnego kandydata z listy tj. uczestników Bitwy (zwykle 2). 
 5. Organizator na instagramie ID Records w piątek ogłasza wyniki. 

Etap nr 2: Nagrywanie i publikacja piosenki tygodnia na instagramie, na profilu uczestnika. 

 

 • Uczestnik, czyli każdy Artysta współpracujący z ID Records, który zgłaszał utwór do projektu konkursowego oraz chętny wokalista spoza wydawnictwa od piątku do  środy 12:00  publikuje na swoim profilu w insta stories cover tego samego ok. 30 sekundowego fragmentu piosenki tygodnia. Organizator udostępnia w tym celu instrumentalny podkład do tego fragmentu utworu do wykorzystania przez wszystkich uczestników. Materiał ten do pobrania lub otworzenia będzie każdorazowo dostępny ze strony https://idrecords.pl/idcoverartist .
  • Uczestnik przy każdym coverze oznacza #IDCOVERARTIST oraz konto na instagramie ID Records tj. @idrecordspl . 
 • Uczestnik nagrywa cover na żywo, bezpośrednio do telefonu, bez udziału wtyczek do edycji wokalu do podkładu udostępnionego przez Organizatora lub instrumentów , dopuszczalne są też nagrania a’capella.
 • Organizator systematycznie wybiera covery, które publikuje na instagramie @idrecordspl. z możliwością głosowania na dany cover wybierając opcję TAK / NIE. Organizator ma 24h czasu na sprawdzenie każdego zgłoszenia. Nie opublikowanie nagrania Kandydata w tym okresie oznacza jego odrzucenie przez Organizatora. Kandydat może zgłosić swoje nagranie jednorazowo na każdą edycję projektu (tj. co 2 tygodnie).
 • Widzowie głosują przez 24h na każde opublikowane nagranie, decydując w ten sposób, który cover ma wygrać projekt w danym tygodniu. Głosowanie odbywa się w postaci podejmowania niejawnego wyboru opcji TAK / NIE (niejawne, aby nie wywoływać negatywnych emocji wśród Uczestników) .. 
 • Organizator zlicza głosy i w czwartek ogłasza bitwę coverów z największą liczbą głosów. Organizator może w trakcie głosowania przedstawiać cząstkowe wyniki lub zaprezentować wyniki większej grupy osób.
 • Widzowie głosują przez 24h wybierając jednorazowo w trakcie głosowania który cover z bitwy ma zostać zwycięzcą.
 • Organizator w piątek ogłasza zwycięzcę ID COVER ARTIST publikując ponownie nagranie.

Zwycięzca ID COVER ARTIST otrzymuje rabat na projekt wydawniczy lub produkcyjny we współpracy z ID Records w wysokości: 

 

 • 1 wygrana – 500 zł 
 • 2 wygrane w dwóch edycjach z rzędu – 1000 zł 
 • 3 wygrane w trzech edycjach z rzędu – 2000 zł lub darmowy projekt wydawniczo – managmentowy

Rabat ten może zostać wykorzystany w okresie maksymalnie do 3 miesięcy od daty przyznania rabatu . Po tym okresie rabat zostanie anulowany.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w projekcie konkursowym.
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad projektu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji wyjaśnia Organizator.
 3. Głosujący w projekcie ID COVER ARTIST na Uczestników muszą być aktywnymi fanami tj. obserwatorami profilu @idrecordspl w chwili sumowania wyników każdego z głosowań.
 4. Kandydaci i Uczestnicy Projektu udzielają Organizatorowi prawo do nielimitowanego rozpowszechniania nagrania konkursowego (tj. coveru Uczestnika) w ramach social mediów związanych z ID Records oraz projektem Muzykalni. 
 5. W przypadku, gdy zwycięzcą danej edycji ID COVER ARTIST zostanie Artysta ID Records objęty częściową lub całkowitą inwestycją wydawnictwa tj. rabatem kwotowym za projekt wydawniczy, wygrana może zostać zastąpiona opcją zrealizowania kampanii zasięgowej w serwisach Youtube, Spotify lub TikTok zgodnie z Cennikiem kampanii promocyjnych dodatkowo płatnych dostępnych dla Artystów ID Records.
 6. W żadnym wypadku nagroda nie może zostać zamieniona na coś innego (w szczególności gotówkę / przelew) lub przekazana innej osobie np. innemu artyście.
 7. Wszystkie utwory Artystów ID Records, które mogą stać się Piosenką Tygodnia lub się nią staną, można znaleźć na playliście ID Artist w serwisie Spotify.
 8. Wszelkie pytania i wątpliwości w sprawie projektu ID COVER ARTIST prosimy zgłaszać pod adresem mailowym m.baranowska@idrecords.pl .